Türkçe English Pусский

جستجوی پرواز

رفع مسوولیت قانونی در خصوص کلیه ضرر های احتمالی

مالک این وبسایت اطلس جت Havacılık A.Ş(که از این به بعد "اطلس گلوبال" خوانده می شود) است و کلیه اختیارات برای استفاده و معزول کردن به منظور استفاده از این وبسایت به اطلس گلوبال تعلق دارد.

حقوق و مسوولیتها
کلیه اطلاعات موجود در وبسایت اطلس گلوبال به طور موازی با توسعه های فعلی در حال بازنگری است.اگرچه، علیرغم تلاش های بدون اشتباه اطلس گلوبال به منظور صحه گذاری اطلاعات موجود در این وبس ، ممکن است مواردی باشد که مطالب تمایش داده شده در این وبسایت نسبت به وقایع روز منقضی باشد.اطلس گلوبال صحت یا صراحتا اعتبار اطلاعات موجود در این وبسایت را در موارد عدم انطباق بین نسخه اطلاعت موجود در سایت با آنچه وضعیت فعلی آن است تضمین نمی نماید. اطلس گلوبال تمیتواند هیچ گونه مسوولیتی در خصوص مواردی از قبیل سرقت ، حمله سایبری ، ویروس یا ورود بدون اجازه ، تغییرات یا استفاده از اطلاعات که ممکن است در وبسایت اتفاق بیافتد را قبول نماید. اطلس گلوبال هیچ مسوولیتی در صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از دسترسی یا استفاده از این وبسایت یا اطلاعات موجود در این وبسایت که به دلیل شبه جرم یا تجاوز به حقوق دیگران یا هر دلیل دیگری رخ داده است قبول نمینماید .

حق تغییر وبسایت

اطلس گلوبال کلیه حقوق را به منظورتغییر محتوا و شرایط استفاده که در وبسایت یا انشعابات آن آورده شده است بدون اعلام قبلی برای خود محفوظ می دارد.تغییرات می بایست در زمان انتشار آنها در وبسایت نافذ باشد.از آنجایی که استفاده از این وبسایت به معنی موافقت با شرایط و ضوابط استفاده توسط کاربران میباشد، وقتی تغییراتی وجود دارد ، اینگونه قلمداد میشود که کاربران بدون هیچ اعتراضی و و همچنین با دسترسی به وبسایت بعد از انتشارش با این تغییرات موافقت کرده اند.در مواردی که کاربر میل به تطابق با این تفییرات ندارد ، تنها کاری که باید انجام دهد از بین بردن فوری استفاده از این وبسایت است

ارتباط با سایتهای دیگر

وبسایت شامل لینکهای مختلفی است.اطلس گلوبال کنترلی بر منبع لینک های نمایش داده شده در این وبسایت ندارد.کل مسوولیت این وبسایتها و محتویاتشان متوجه مالکان آن وبسایتها می باشد.اصول امنیت حریم ، ضوابط استفاده و دقت اطلاعات نمایش داده شده در این وبسایتها در ارتباط با سیاستهای شخصی خودشان تعیین شده است.کاربران تنها مسوول دسترسی و استفاده از محتویات و هر گونه اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در این وبسایت ها که از طریق اطلس گلوبال مرتبط شده اند می باشند و قبول می نمایند که اطلس گلوبال نمیتواند مسوول خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از محتویات قابل اعتماد ، کالاها و خدمات چنین وبسایت ها یا منابع آنها باشد.

ارتباط با سایتهای دیگر

وبسایت شامل لینکهای مختلفی است.اطلس گلوبال کنترلی بر منبع لینک های نمایش داده شده در این وبسایت ندارد.کل مسوولیت این وبسایتها و محتویاتشان متوجه مالکان آن وبسایتها می باشد.اصول امنیت حریم ، ضوابط استفاده و دقت اطلاعات نمایش داده شده در این وبسایتها در ارتباط با سیاستهای شخصی خودشان تعیین شده است.کاربران تنها مسوول دسترسی و استفاده از محتویات و هر گونه اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در این وبسایت ها که از طریق اطلس گلوبال مرتبط شده اند می باشند و قبول می نمایند که اطلس گلوبال نمیتواند مسوول خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از محتویات قابل اعتماد ، کالاها و خدمات چنین وبسایت ها یا منابع آنها باشد.

مالکیت معنوی

مستثنی از موارد دیگر گفته شده، مالکیت معنوی و حق انتشار اطلاعات، محتویات، لوگو، تصاویر و نرم افزار موجود در این گروه به اطلس گلوبال تعلق دارد.مگر اینکه مطلب نوشته شده از اطلس گلوبال،کپی برداری، انتشار، تغییرات، توزیع و فروش این محتویات ممنوع شده باشد.

حریم خصوصی

اطلس گلوبال ممکن است اطلاعات به اشتراک گذاشته شده از جانب کاربران شامل و نه محدود به نام، نام فامیل، آدرس، تلفن، ایمیل، اطلاعات شناسایی، جزییات فاکتور، جزییات بلیط و مسافرت را جمع آوری نماید.اطلس گلوبال اطلاعات گردآوری شده را در وهله اول برای برآورده ساختن تقاضاها و سپس به منظور فراهم آوردن خدمات خوب ،شایسته، تاثیرگذار و سفارشی ، بهبود وبسایت، شکل دادن لیست مشتریان برای پاسخگویی،شناسایی تراکنش ها در ارتباط با حسابهای اطلس گلوبال، لیست کردن به منظور خلق پایگاه داده، گزارش دهی، تاییدات، تحلیل ها، ارزیابی ها، ایجاد اطلاعات آماری،برنامه ریزی طرح ها و برنامه های تشویقی، بهبود سرویسها و یافتن راه حل هایی که ممکن است در هنگام ارسال ایمیل رخ دهد استفاده می نماید.
این اطلاعات میتواند توسط افراد واجد شرایط در موارد نیازمندیهای قانونی و به وسیله وابستگان اطلس گلوبال، دفاتر اطلس گلوبال، کارمندان و ادارات به منظور دستیابی به عملکرد کامل خدمات، اطلاع از فرآیند فروش و بهبود اطلاعات بازار به اشتراک گذاشته شود یا مورد استفاده واقع شود .
اطلس گلوبال متاهد میگردد و تضمین می نماید که حریم اطلاعات کاربران برای اطلس گلوبال اساسی است و این اطلاعات با شخص ثالثی و موسسه ای به جز در موارد افراد واجد صلاحیت قاتونی و بدون اجازه کاربر به اشترام گذاشته نمیشود..

حفاظت SSL اکثر فرمهای اطلس گلوبال ،در جایی که اطلاعات ارسال شده اند، با تکنولوژی SSL حفاظت شده اند.به مجض اینکه اطلس گلوبال چنین اطلاعاتی را دریافت میکند، این اطلاعات بر طبق امنیتی سخت گیرانه و استانداردی محرمانه حفاظت میشود.به منظور بهره گیری از مزیت SSL ، جستجو گر کاربر میبایست SSL را ساپورت نماید و آپشن های SSL باید در جستجو گر فعال شده باشند.اطلاعات و تراکنش های وارد شده مادامی که از نظر قانونی مورد نیاز هستند توسط اطلس گلوبال حفظ خواهند شد.

سیاست کوکی ها

کوکی ها فایل های کوچکی هستند که سرور های اطلاعات از طریق جستجو گر در کامپیوتر ذخیره می کنند.وقتی ارتباطی بین کامپیوتر و سرور وجود دارد، وبسایت میتواند کاربر را شناسایی نماید.هدف استفاده از کوکی ها آسان نمودن استفاده وبسایت برای استفاده کنندگان است.
کوکی های جلسه: این نوع از کوکی ها نیازمند عملیات مناسب وبسایت اطلس گلوبال هستند.این کوکی ها اجازه ورود به وبسایت و استفاده از مزایای جنبه های پیشنهاد شده را میدهند.جلسات کوکی ها به منظور انتقال دیتا بین صفحات وبسایت ، و پاک کردن اطلاعات نیازمند به دوباره پر کردن استفاده می شوند.
کوکی های عملکردی:این کوکی ها اطلاعاتی که چند بار صفحات ویزیت شده اند، پیامهای خطا،در صورت وجود زمان صرف شده در صفحات، و روشی که کاربر از طریق آن از از سایت استفاده نموده است را گردآوری میکنند.اطلاعات گردآوری شده به منظور افزایش عملکرد وبسایت استفاده میشوند.

کوکی های کارکردی:این کوکی ها به یادآوری انتخابهایی که کاربر در وبسایت انجام داده است کمک می کنند، بنابراین ورودی ها را تسهیل مینمایند.این کوکی ها دسترسی کاربر به ویژگی های پیشرفته وبسایت را فراهم می آورد.
کوکی های ترفیعی یا شخص ثالث:اطلس گلوبال کوکی های متعلق به تامین کنندگان اشخاص ثالث را به منظور توانمند شدن در استفاده از عملکردهای معینی در وبسایت آنها استفاده مینماید. همچنین کوکی هایی وجود دارد که به شرکتهایی که تبلیغات در وبسایت را دنبال می کنند تعلق دارند.
به طور کلی ، جستجو گرهای اینترنت از پیش برای پذیرش اتوماتیک کوکی ها تعریف شده اند.جستجوگر ها ممکن است برای بلاک کردن یا اطلاع دادن به کاربر وقتی کوکی ها ارسال میشوند تنظیم شده اند.مدیریت کوکی ها از یک جستجوگر به جستجوگر دیگر فرق میکند بنابراین اطلاعات جزئی بیشتری از منوی هلپ تهیه شده در جستجو گر میتواند به دست آید.

قوانین حکومتی

هرگونه اختلاف در نتیجه استفاده از این وبسایت بر طبق قوانین ترکیه بررسی خواهد شد و دادگاه استانبول صلاحیت حل این اختلاف را خواهد داشت.


+98 21 25746